ம ன அ ழு.த்.தம் காரணமாக த.ற்.கொ.லை.க்.கு முயன்ற இ ளம்ந டிகை! யார் தெரியுமா? வெ ளியான தி டுக்கி டும் த கவல்..!!

செய்திகள்

மன அ ழுத்தம் காரணமாக  முயன்றதாக கூறி ப ரப ரப்பை கி ளப்பியுள்ளார் இளம் நடிகையான சனுஷா. தமிழில் ரே ணி கு ண்டா படம் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகை சனுஷா, தொடர்ந்து நாளை நமதே, அலெக்ஸ் பாண்டியன், கொ டி வீரன் உட்பட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்

இந்நிலையில் ம ன அ ழுத்தத்தால் மு யன்றதாக கூறி ப ரப ரப்பை கி ளப்பி யுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில்,  ஆரம்ப காலத்தில் சொந்த வாழ்விலும், தொழில் ரீதியாகவும் நிறைய ச ங்கடங்களை ச ந்தித்தேன்.

என் பி ரச் சனையை யாருடன் பகிர்ந்து கொள்வது என தெ ரியாமல் மிகுந்த ம ன அ ழுத் தத்துக்கு ஆளானேன். ஒரு க ட்டத்தில் செ ய்து கொ ள்ள முடிவெ டுத்துவி ட்டேன், ஆனால்  பின்னர் என் தம்பி என்ன ஆவான் என்பதை யோசித்து அந்த முயற்சியை கைவிட்டு விட்டேன்.

பிறகு டாக்டரை சந்தித்து ம ன அ ழுத்த த்துக்கான சி கிச்சை எடுத்தேன். அதன் பிறகு எனது மனதில் இருந்து சு மைகள் வி லகி ப ழைய நிலைக்கு மாறினேன். என்னைப் போல் யாருக்கேனும் ம ன அ ழுத்தம் இருந்தால் அவர்கள் மருத்துவரிடம் சி கிச்சை பெ ற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இதனை சொல்கிறேன் என தெரிவித்துள்ளார்.