பு ற்று நோ யால் பா திக்கப்பட்ட இயக்குனர் சற்றுமுன் தி டீர் மா ரடைப்பு ஏற்பட்டு ம ரணம்!! க தறி அ ழும் குடுமபம்.. சோ கத்தில் திரையுலகம்..!!

செய்திகள்

அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான செங்கோட்டை என்ற படத்தை இயக்கியதன் மூலம் மக்களால் அறியப்பட்டவர் சி.வி. சசிகுமார். 57 வயதான இவர் கடந்த சில வருடங்களாகவே தொ ண்டை பு ற்று நோ ய் காரணமாக சி கிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.

மேலும் அண்மையில் அவரது உ டல்நிலை மோ சமாக அவர் போரூரில் உள்ள தனியார் ம ருத்துவமனையில் சி கிச்சை பெற்று வந்தார். ஆனால் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவரது உடல்நிலை மி கவும் மோ சமாக மா ரடைப்பு ஏற்பட்டு உ யிரிழந்துள்ளார்.

இந்த இயக்குனரின் ம ரண செய்தியை கேட்ட திரையுலகம் தங்களது சோ கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இயக்குனரின் இ றுதிச் ச டங்கு இன்று நடைபெற இருப்பதாக தகவல் வந்துள்ளது.