தமிழ் சினிமாவில் 48 வருடமாக 70 படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ள இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா? அட இந்த பிரபல நடிகரா? யாருன்னு நீங்களே பாருங்க…!!

செய்திகள்

இன்றைய கால சினிமா உலகில் ஏராளமான புது முகங்கள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதன் காரணமாக ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நடித்த ஒரு சில நடிகர்கள் இன்று வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் சினிமாவை வி ட்டு வி லகி இரு க்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகர் கரண் ஒருவர்.

நடிகர் கரண் ஒரு இந்திய நடிகர் ஆவார். இவர் தமிழ் மற்றும் மலையாள மொழி திரைப்படங்களில் தோன்றினார்.  சிறு வயது நடிகராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய பின் துணை வே டங்களில் தோன்றினார். பெரு ம்பா லும் மு ரண் பாடான கதாபாத்திரங்களை சித்தரித்தார். நடிகர் கரன் 70 க்கும் மேற்பட்ட காலத்திற்கு மாஸ்டர் ரகு என்ற பெயரில் குழந்தை கலைஞராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார்.

பின் மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரைப்படங்களில்  நடித்தார். அண்ணாமலையில் வயதானவராக  த மிழி ல் அ றிமுகமா னார். நடிகர் ரஜி னிகாந்த் உடன் ம திப்பிட ப்படாத பா த்திர த்தில் நடித்தார். பின் பல மு ன்னனி த மிழ் சி னிமா வில் கொ டிக ட்டி பற ந்த ந டிகர்க ளில் இவரும் ஒ ருவர்.

இவர் த மிழி ல் ம ட்டும ல்லா மல் ம லையாள த்தில் இவர் கி ட்டத்த ட்ட மு ப்பது திரை ப்பட ங்களு க்கு மேல் நடி த்துள் ளார். நடிகர் கரண்  ஒரு தனி ஹீ ரோவா க மாறினார். கரு ப்புசா மி கு த்தகை தரார் மற்றும் க தாவாரா யண் போன்ற திரை ப்பட ங்களு டன் தொட ர்ந் தார்.

மேலும் அவரது சமீபத்திய திரைப்பட ங்கள் சூரன் தமிழ் சினிமாவின் அதிக ரசிகர் பட்டாளம் கொண்ட நடிகர் அஜித் மற்றும் விஜய் அவர்களுடன் சேர்ந்து பல திரை ப்படங்க ள் நடித்து அணைத்து படங்களும் வெற்றியை தேடி தந்தது. தற்போது எந்த திரைப்பட ங்களில் நடி க்காம ல் பி ரேக் வி ட்ட அவர் பின் மக்களால் சமூக வலைத்தளத்தில் பெரிதும் பேசப்பட் டார்.

இவர் தமிழ் சினிமாவில் நடித்த திரைப்படத்திற்காக பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார். த மிழ் அ ரசினால் கொடுக்கப்படும் விருதான த மிழ் ஸ்டேட் பிலிம் அவர்ட் என்ற வி ருதை வாங்கியுள்ளார். த மிழ் சி னிமாவி ல் இவர் ந டித்த திரை ப்பட ங்கள் லவ்டுடே, கோயம்புத்தூர் மாப்பி ள்ளை, காதல் கோட்டை, காதல் மன்னன் போன்ற திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். நடிகர் கரண் தமிழ் சினிமாவிற்கு எப்பொழுது ரீ என்ட்ரி கொடுப்பார் என்று ரசிகர்கள் அனைவரும் காத்துக்கொண்டு இருகிறார்கள்…