இனிமேல் காய்ச்சலுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகவேண்டிய அவசியம் இல்ல !! இத மட்டும் பண்ணுங்க போதும் !!

வைரல் வீடீயோஸ்

மனிதர்களின் இன்றைய நோ ய் பெருக்கத்துக்கு தாறுமாறான அவர்களின் உணவுக் கலாச்சாரமே காரணம். முந்தைய தலைமுறையின் ஆரோக்கிய உணவுப்பட்டியலில் இருந்து இப்போது வெகுதூரம் நகர்ந்து வந்துவிட்டோம்.

இனிமேல் காய்ச்சலுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகவேண்டிய அவசியம் இல்ல !! இத மட்டும் பண்ணுங்க போதும் !!