திரும ணத் திற்கு முன் பே என க்கு கு ழந் தை வேண் டும் ..!! விபரீ த ஆ சையை வெளி ப்படையா க சொ ன்ன இள ம் நடி கை ..!! சம் மத ம் தெரி வித்த பெற் றோர் கள் ..!! இ ந்த நடி கை யா என் று ஷாக் கா ன ரசி கர் க ள் ..!!

சமீ பத் தில் நடி கர் துல் கர் சல்மா ன் நடி ப்பில் வெ ளியா Read More…

6 அறிவு மனுஷனுக்கு பாசம் இருக்கோ இல்லையோ? 5 அறிவு ஜீவனுக்கு கொஞ்சம் அதிகம் தான்..புதைக்க விடாமல் முதலாளியின் மரணத்தை கண்டு கதறி அழுத கன்று குட்டி – காண்போரை கண்கலங்க வைத்த வீடியோ!

மனிதர்களை விட விலங்குகள் அதிக பாசத்தை கொண்டிருக்கும். Read More…

“கேஸ் லீக் ஆனால் பயப்படாமல் இதை செய்யுங்கள்.. ” அத்தியாவசியமான காணொளி அனைவரும் தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்..!!

“கேஸ் லீக் ஆனால் பயப்படாமல் இதை செய்யுங்கள்.. ” அத்தியாவRead More…