100 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வெளியே எடுக்கப்படும் நாராயண் ஷீலா… கொரோனவை தடுக்க இப்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது…

ஆன்மிகம்

பூரி ஜகனாதர் ஆலயத்தில் வைத்து பூஜிக்கப்படும் “நாராயண் ஷீலா ” என்பது இது தான். இதை 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையே பெட்டகத்தில் இருந்து வெளிகொணர்ந்து
பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு வைப்பார்கள். இவ்வருடம் அவ்வாறு எடுத்து வைத்து பூஜிக்கப்படும் போது கிடைத்த படம் ஆகும். இதை கண்ணார தரிசிப்பவர்கள் அதி பாக்கியசாலிகள். இது சிலருக்கு மட்டுமே வாழ்வில் தரிசிக்க கிடைக்கப்பெறும். அவ்வகையில் நாம் அனைவரும் புண்ணியவான்களே.

பூரி கோவிலுக்கு சொந்தமான இந்த சாலிகிராம் கடைசியாக 1920 ஆம் ஆண்டில் ஸ்பானிஷ் கா ய்ச்சலின் போது தொ ற்றுநோ ய்களின் மோசமான விளைவுகளைத் தடுக்க எடுக்கப்பட்டது. COVID இன் பார்வையில் இது இப்போது மீண்டும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தயவுசெய்து தரிசனத்தை எடுத்து குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனுப்புங்கள்.

This Saligram belonging to Puri temple was last taken out in 1920 during the Spanish flu to ward off the ill effects of the P a ndemic. It has been taken out again now in view of COVID. Please take Darshan and pass it on to family and friends.🙏