மி கவும் பரி தாபமான நி லையில் வீட்டுக்கு வந்து சே ர்ந்த பிக்பாஸ் அர்ச்சனா!!! தற்போதைய நிலை என்ன?? இதோ அவரே வெளியிட்ட வீடியோ..!!

வைரல் வீடீயோஸ்

தமிழில் டிவி பிரபலங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு பிக் பா ஸ் போ ட்டியாளரும், தொகுப்பாளினியுமான அர்ச்சனாவின் உ.ட.ல்.நி லை குறித்து அவரது மகள் சாரா சமீபத்தில் தகவல் ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பலரும் பல வி ஷயங்களுக்கு பே மஸ் ஆனபோது இவர் அ ன்பு ஜெயி க்கும்னு நம் புறியா என்ற ஒரே வ சனதி ர்க் காக ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் தான் அர்ச்சனா.

மிகபெரிய ஒரு பிரபலமாக ஆன பின்னருமே பிக்பாஸில் பேசிய அந்த ஒரு வசனத்திற்காக தான் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பின்னர், பல நெ கடிவிட்டியை சந்தித்து வந்தார். அதனை எல்லாம் ஒரு புறம் ஓ ரங்கட்டி விட்டு மீண்டும் வழக்கம் போல் நிகழ்ச்சிகளை தொகு த்து வழங்கிவந்த இவர் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.

அவருக்கு சமீ பத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பி ரச்சனை கா ரணமாக அவர் மூ ளையில் ஒரு அ.று.வை. சி.கி.ச்.சை மே ற்கொள்ள உள்ளதாக கூறி ரசிகர்களை பிரா ர்த்தனை செய்யுமாறு கூறியிரு்நதார். இந்த செய்தி வெளியானதில் இருந்தே பலரும் இந்த பதி வினை பற்றி சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவுகளை போட்டு வருகின்றனர்.

இந்த செய்தியினை கேட்டு சிலர் நேரடியாக அர்ச்சனாவிர்க்கே போன் செய்து வி சாரித்து கூட வந்தனர் என கூறி இருந்தனர். ஒரே நேரத்தில் பல பேர் தொடர்ந்து போன் செய்து வருவதால் பலருடைய போன் அழைப்புகளை என்னால் எடுக்க முடியாமல் போகலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் எனது மகள் ஜாரா எனது உடல் நலம் குறித்த அப்டேட்டை தெரிவிப்பார் என்பதை உறுதி கூறுகிறேன். இந்த இக்கட்டான நிலையை எ திர்த்துப் போ ராடி நான் மீ ண்டும் வருவேன் என்று உறுதியாக ந ம்புகிறேன். எனக்காக பி ரார்த்தனை செ ய்யுங்கள்’ என்று உ ருக்க மாக தெரிவித்திருந்தார்

இப்போது அந்த சி கிச்சை எல்லாம் முடிந்த பிறகு தற்போது அர்ச்சனாவின் உ.ட.ல்.நி.லை குறித்து அவரது மகள் சாரா தெரிவித்துள்ளதாவது. “அர்ச்சனாவுக்கு நல்லபடியாக அ.று.வை. சி.கி.ச்.சை மு டிந்ததாகவும், எனினும் அவர் இன்னும் கண் மு ழிக்க வில்லை. ஒரு வார காலம் மருத்துவமனையில் சிகி.ச்.சை. எடுத்த பின் வீடு திரும்புவார் என தெரிவித்துள்ளார். அர்ச்சனாவின் தங்கையும், அவரது உ.ட.ல்.நி.லைக் குறித்து பதிவிட்டுள்ளார். அர் ச்சனா தற்போது ச ரியாகிவிட்டார். என கூறிய நிலையில் இப்போது வீ ட்டிற்க்கே கூட ந டக்க மு டியாத நிலையில் வி ல் சேரில் வைத்து கூடி கொண்டு வ ந்து இருகிறார்கள்.