பெண்கள் உ ள் ளாடை அ ணிவதை த விர்க்கும்போது நடக்கும் 7 விஷயங்கள்

செய்திகள்

உங்களின் அணைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் இங்கே.. பெண்களின் மனதில் நீண்ட காலமாக நிலைக் கொண்டிருக்கும் கேள்வி பி ரா போடலாமா, வேண்டாமா? என்ற விடைதெரியாத கேள்வி.

இரவில் மட்டும் பி ரா அணியாமல் உறங்குவது நல்லது என பலவிதமான குழப்பங்களை நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் கூறியிருப்பார்கள்.

பி ரா அணியாமல் இருந்தால் ஏற்படும் 7 நன்மைகளை பார்ப்போம்.

உங்கள் இரத்த ஓட்டம் சீராகும்

நிச்சயமாக, நீங்கள் கம்பி ப் ரா அல்லது ப்ராவை மிகவும் இறுக்கமாக அணியும்போது, இரத்த ஓட்டத்தை தடை செய்துசில பெண்கள் மா ர்பில் வ லியை ஏற்படுத்தும். ப் ரா வீட்டில் இருக்கும் போது ப் ரா அணிவதை தவிர்த்தால் உடம்பில் இரத்த ஓட்டம் சீராக பாயும்.

நிம்மதியான துக்கம்

ப் ரா அணியாமல் இரவில் தூங்கினால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பெற முடியும்.

எளிமையாக சுவாசிக்க முடியும்

ப் ராவில் கம்பி உருவாக்கிய சுருக்கமானது சுவாசத்தில் நிறைய அசௌ கரியங்களுக்கு வழிவகுக்கும், குறிப்பாக ஆ ஸ்துமா இருப்பவர்களுக்கு. ப் ரா சற்று இறுக்கமாக அணிவதை தவிர்த்தால் எளிமையான சுவாசம் பெற முடியும்.

தொ ற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறையும்

“உங்களுக்கு வியர்த்தால், உங்கள் மா ர்பகமும், உங்கள் ப் ராவின் துணியும் நிறைய உராய்வுகளுக்கு ஆளாகும். இது அ ரிப்பு மற்றும் சி வப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.

மேலும், வியர்வை குவிவதால், உங்களுக்கு பூ ஞ்சை தொ ற்று ஏற்பட அதிக வா ய்ப்புகள் உள்ளன. அதனால் சில நேரங்களில் அல்லது ஓய்வு நேரங்களில் வீட்டில் இருக்கும் போது ப் ராக்களை அணியாமல் இருந்தால் இந்த தொ ற்றிலிருந்து நீங்கள் விடுபடலாம்.

Closeup back view of a woman unhooking the clasp of her white bra and looking in the mirror

மா ர்பகங்கள் காற்றோட்டமுடன் இருக்கும்

நீங்கள் ப் ரா அணிவதை சில நேரங்களில் தவிர்க்கும் போது உங்களுக்கு மா ர்பகங்களுக்கு நல்ல காற்றோட்டம் கிடைக்கும். இதனால் உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

மா ர்பக நீர்க்கட்டிகள் வருவதை குறைக்கும்

இறுக்கமாக ப் ரா அணிந்தால் உங்களுக்கு மா ர்பக நீர்க்க ட்டிகள் உருவாகும்.

மா ர்பக பு ற்றுநோ ய் வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு

சில சமயங்களில் ப் ராக்களை அணிவதை நீங்கள் தவிர்த்தால் உங்களுக்கு மா ர்பக பு ற்றுநோ ய்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கலாம்.