பெண்கள் இந்த பதிவை கட்டாயம் படிக்கவும்!! இந்த பதிவு உங்களுக்கு கண்ணீரை வரவழைக்கலாம்..!!

செய்திகள்

இன்றைய உலகில் பெண்களின் நாகரிகம் என்பது வளர்ந்து வரும் வளர்ச்சியில் ஒன்று . அதை போன்று இந்த இளைய தலைமுறையினரிடம் முக்கியமாக பெரிய பி ரச்சனையாக இருப்பது குழந்தையின்மை தான். அதுவும் குழந்தையின்மை பி ரச்சனைக்கு பலவிதமான காரணங்கள் உள்ளன. பிரச்சனை ஆணின் புறமும் இருக்கலாம் பெண்ணின் புறமும் இருக்கலாம்.

அதனால் அந்த பி ரச்சனை பலருக்கும் இந்த தலைமுறையில் இருக்குறது. ஆனால் இந்த பி ரச்சனையில் பொதுவாகவே அதிகம் கு ற்றம் சாட்டப்படுவது  முக்கியமாக பெண்கள் மீது தான். இது போன்ற குழந்தையின்மையால் க ஷ்டப்படும் ஒரு பெண்ணின் கண்ணீர் வரவழைக்கும் வார்த்தைகள் தான் நாம் இங்கு பார்க்க போறோம்.

பெண்களுக்கு மாதத்தின் மூன்று நாட்களின் போது ஒரு சில நாட்கள் தள்ளிப் போனாலும் நீ தான் வந்திருக்கிறாயோ என சந்தோஷ த்தில் இருப்பார்கள். பெண்கள் உன்னால் நிரம்ப வேண்டும்வ என் கண்மணியே.!

உணவை சுமந்தது போதும் இனி உன்னை சுமக்க வேண்டுமா என்று நினைது விடுவார்கள். நீ வா எங்கே இருக்கிறாய். அம்மா என்று யார் அழைத்தாலும் எனக்கு எப்போதும் உன் ஞாபகம் தான் வருகிறது. நாற்பதை நெருங்க நெருங்க நாடி நரம் பெல்லாம் பட படக்கிறது உன்னை சுமக்க முடியாத என்னை ஏன் சுமந்தாய் என்று என் தாய் மீது கோபம் வருகிறது.

என் வலியை என் தாய்க்கு நான் தரவில்லை என்று சந்தோஷப்படுகிறேன் நான். என் பிள்ளை தானே நீ நீயும் நீயில்லாத வ லியை உன் தாய்க்கு தந்து வி டாதே. இதயத்தை இயங்கச் செய்யும் கடைசி கொஞ்ச ரத்தம் இருக்கமென்றாலும் அதில் கூட கரு முட் டை உருவாக்கித் தான் உனக்காக காத்திருப்பேன்.

எங்கே இருக்கிறாய் சீக்கிரம் எனிடம் வந்து விடு என் செல்லமே என்று அந்த தாய் க தரி அழுது கொண்டே  என் வாழ்க்கை முடிந்து விடுமா என்று பொலம்பி கொண்டு இருகின்றனர்.