பிரபல நடிகை சுலக்ஷனா என்னவானார் தெரியுமா? 18 வயசுல கல்யாணம் ஆச்சு.. கண்ணீருடன் அவரது வாழ்வில் நடந்த சோ கம்..!!

செய்திகள்

80 காலகட்டத்தில் பல படங்களில் நடித்து மக்கள் மனதில் பிரபலமானவர். இன்று பல்வேறு படங்களில் அம்மா கதா பாத்தி ரங்க ளில் நடித்து வருகிறார். முந் தைய கால பட ங்களி ல் மி கவும் ஒரு வா ழ் ந்த க தாபாத்திர ங் களில் நடித்த நடிகை சுலக்ஷனா. இவரின் வெ குளி த்தன மான குண மும் நடிப்பு ப யணத் திலும் பிர திபலி த்தவர் நடிகராகவும் வெற்றி பெற்ற தன் பயணம் குறித்து பேட்டி கொடு த்து ள்ளார்.

ஆந்திராவில் உள்ள ராஜமூர்த்தி கொண்ட சுலக்ஷனா சென்னையில்தான் வளர்ந்துள்ளார். காவிய தலைவி படத்தின் போது ஒரு சி ன்னப் பெ ண் சரியாக நடிக்க வில்லை என்று கோரி பாலச்சந்தர் என்னை நடிக்க வைத்துள்ளார்.

இந்த படத்தில் ஜெமினி கணேசன் சவுகார் ஜானகி அவர்களுக்கு மகளாக நடித்துள்ளார். இவரது 3 வயதில் தொடங்கி கு ழ ந் தை ந ட்சத் திரமாக 100-க்கும் மேற் பட்ட படங்களில் ந டித்துள் ளார். கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் ராஜ்குமாரோடு படம் கை கொடுத் த.

இவரை தமிழில் தூ ரல் நின்று போச்சு படத்தில் நடித்த படங்கள் இவருக்கு நல்ல பெயரை வாங்கிக் கொடு த்தது. இவர் புகழின் உ ச்சத் தில் இருக்கும் போது 18 வயதில் தி ரு ம ண ம் முடிந்தது. இசையமைப்பாளர் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதனின் ம க ன் தான். இவரது முன்னாள் க ண வ ர் தி ரும ண த்து க்கு ப் பிறகு அ திக மா ன படங்களில் நடித்தார்.

இவர் இத்தனை படங்களில் நடித் திருந் தாலும். இவருக்கு பெரிய பெயரை வாங்கிக் கொடுத்தது திரைப்படம் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த சிந்துபைரவி தான். அதன் பிறகு சில ஆ ண்டுக ளில் க ரு த் து வேறு பாடு கா ர ணமா க அவர்கள் பி ரி ந்த ன ர். தற்போது தனி ஒரு ஆ ளா க தான் பி ள்ளை யை வளர்த்து வ ரு கி றான் என்று பேட்டி ஒன்றில் கூறியு ள்ளார்.