பிரபல நடிகர் டேனியல் பாலாஜி மருத்துவமனையில் தி டீரென அனுமதி! அவருக்கு இப்படி ஒரு நோ ய் உள்ளதா?அ திர்ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

உலக நாடு இந்தியாவில் நாளுக்கு நாளாக  பல மக்கள்  சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் இந்த கொ டிய நோ ய்க்கு ப லியாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நோய் க ட்டுக்கடங்காமல் உலகம் முழுவதும் பரவி மக்களை கொ ன்று வருகிறது.

மேலும் அதை த டுப்பதற்கு தற்போதைய தடுப்பூசி ஆக்ஸிடன் பெறுவதே கொண்டு இருக்கிறார்கள் மக்கள் இதனால்  அ வதிப்பட்டு  வருகின்றார்கள். தமிழ் சினிமாவிலும் பிரபலங்கள் சிலர்  பா திக்கப்பட்டு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள்.

மேலும் அதில் ஒரு சில பேர் இ றந்து விடுகிறார்கள். அந்த வகையில் இப்போது ஒரு சினிமா பிரபலத்தின் கொ ரோன உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் பிரபல வி ல்லன் நடிகர் டே னியல் பாலாஜி தான். இவர்  தற்போது கொ ரோனவால் பா திக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர் தற்போது தனியார் மருத்துவமனையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்  என்று கூ றப்படுகி றது. டேனியல் பாலாஜி அ பார திறமை சாலி வளர்ந்து வரும் அற்புதமான நடிகர். பொ ல்லாதவன் படத்தில் தனுஷை விட இவர் அதிகமாகப் பேசப்பட்டவர். தற்போது இவருக்கு இப்படி ஒரு நோ யா என வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்.