நடிகை சித்ராவின் உடல் அவரது வீட்டிற்கு வந்தது க தறி அ ழும் குடும்பத்தினர்.. சித்ராவின் இறுதி நிமிடங்களின் வீடியோ..!!

வைரல் வீடீயோஸ்

சின்னத்திரை சிரியல் நடிகை சித்ராவின் உடல் போ ஸ்ட் மா ர்டம் முடிந்து தற்போது அவரது இல்லத்திற்கு வந்துள்ளது. சித்ரா நடிகையுடன் பழகிய அவரது அத்தனை பிரபலங்களும் அங்கு அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

சின்னத்திரை சிரியல் சித்து அவரது அம்மா, அப்பா மற்றும் குடும்பத்தார் அனைவரும் அவரது இ ழப்பை தாங்க முடியாமல் க தறி  அ ழுகின்றனர்.

இதோ நடிகை சித்ராவின் இ றுதி நிமிடங்களின் வீடியோ