தாத்தா இ றந்தது கூட தெரியாமல் அவர் ச டலத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்திருந்த 3 வயது சிறுவன்..! கண்க லங்க வைக்கும் புகைப்படம்.!

செய்திகள்

காஷ்மீரில் ப யங்கரவாதிகளால் சு ட்டு கொ ல்லப்பட்ட தனது தாத்தாவின் உடலின் மீது சிறுவன் ஏறி அமர்ந்திருந்த புகைப்படம் பார்ப்போரை கண்க லங்க வைத்துள்ளது.

காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும், பயங் கரவாதிகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற து ப்பாக்கி சூ ட்டில் 60 வயதான மு தியவர் ஒருவர் உ யிரிழந்தார். தனது பேரனுடன் அந்த வழியாக சென்றுகொண்டிருந்த அவர் மீது, பய ங்கரவாதிகளின் து ப்பாக்கி  குண்டு து ளைத்ததில் அந்த முதியவர் ச ம்பவ இட த்திலையே உ யிரிழந்தார்.

என்ன நடக்கிறது என எதையும் அறியாத அந்த சிறுவன் தாத்தாவின் ச டலத்தின் அருகே நின்றுள்ளான். இதனை பார்த்த பாதுகாப்பு படை வீரர் ஒருவர் அந்த சிறுவனை அங்கிருந்து நகர்ந்து செல்லுமாறு கூறுகிறார், உடனே அந்த சிறுவன் இ றந்துபோன தனது தாத்தாவின் ச டலத்தின்மீது ஏறி அமர்ந்துள்ளான்.

பின்னர் பாதுகாப்பு படைவீரர் ஒருவர் அந்த சிறுவனை அங்கிருந்து  மீ ட்டு சென்றுள்ளார். இந்த காட்சிகள் சிலரால் புகைப்படமாக எடுக்கப்பட்டு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகிவருகிறது.