தற்போது அ திகரித்து வரும் டா ட்டூ மீ தான மோ கம்..!!ஆ பத்தான பின்வி ளைவுகள்!!

செய்திகள்

இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் டிரெண்டிங்கான ஒன்று டாட்டூ, மற்றவர்களிடம் இருந்து தன்னை தனித்துவமாக காட்டவும், மற்றவர்கள் மீதான அன்பை வெளிப்படுத்தவும் கு த்தப்படுவது தான் டாட்டூ.

இதில் இருவகை உண்டு, ஒன்று குத்திய சில மணிநேரங்களில் அ ழிந்துவிடும், மற்றது நிரந்தரமானது. பச்சை நிற டாட்டூக்களில் குரோமிக் ஆக்சைடும், சிவப்பு நிற டாட்டூக்களில் பாதரசத்தின் அளவும் அதிகமாக இருக்கும்.

கார்பன், சைனா, மை, இந்தியன் இங்க் போன்ற மைகளை பயன்படுத்தி கருமை நிறத்தில் குத்துவார்கள், ரசாயன பொருட்கள் கலக்கப்படுகிறது. ஆழமான அதிக வண்ணங்களுடைய டாட்டூக்கள் ஆ ப த்தானவை,

முன்பெல்லாம் கால், கைகள், தோள்பட்டைகள் என டாட்டூ போட்டுக் கொண்ட நிலையில் தற்போது தான் விரும்பும் பகுதியில் போடுகின்றனர். டாட்டூ போடும்போது ஒருவருக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய டி ஸ்போசிபிள் ஊ சியை பயன்படுத்தி டாட்டூஸ் வரைய வேண்டும்.

ஊ சியை சுத்தம் செய்யாமல் மற்றவருக்கு அதையே பயன்படுத்தும் போது  பி ரச்சனைகள் உண்டாகும். பல்வேறு சரி செய்ய முடியாத அளவுக்கு கூட பா திப்புகள்  ஏற்படலாம். வைரஸ், பக்டீரியா தொ ற்றுகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது.

உடல் முழுவதும் டாட்டூ கு த்திக் கொள்ளும் போது நரம்புகள் மீது ஊ சி படுவதால், மெல்லிய ரத்தக் குழாய்கள் சே தம் அடையலாம்.எனவே அனுபவம் நிறைந்த டா ட்டூ கலைஞர்களிடம் கு த்திக் கொள்வதே சிறந்தது, நிச்சயம் அவர்கள் கையுறை அணிந்திருக்க வேண்டும்.