டிக் டாக் ஆப் மீதான த டை தி டீர் நீக்கம்.!! செம மகிழ்ச்சியில் டிக் டாக் பயனர்கள்! அ திரடி உத்தரவு..

செய்திகள்

டிக் டாக் மீதான த டையை நீக்கி அ திரடி உத்தரவிட்டுள்ள அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன்.அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப், டிக் டாக், வீ சாட் போன்ற சீன செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய கடந்தாண்டு அந்நாட்டில் த டை விதித்தார். இதனால் ஏற்கனவே பதிவிறக்கம் செய்தவர்கள் மட்டுமே அந்த செயலிகளை பயன்படுத்திவந்தனர்.

இதற்கு முன்னதாக இந்தியாவிலும் பல்வேறு சீன செயலிகள் த டை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் உலகம் முழுவதும் டிக் டாக் போன்ற பிரபலமான சீன செயலிகள் க டும் பிரச் சனைகளை சந்தித்துவந்தது. ஒருகட்டத்தில் டிக்டாக் நிறுவனம் அமெரிக்க நிறுவனத்திற்கு தங்கள் நிறுவனத்தை விற்கப்போவதாகவும் பேச்சு எழுந்தது.

இந்நிலையில் இந்த த டை உத்தரவை நீ க்கி உத்தரவிட்டுள்ளார் தற்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் . அதே சமயம் அந்த செயலிகள் கொண்டிருக்கும் பா துகாப்பு பிர ச்ச னைகள் பற்றி ஆராய புதிய வணிக துறை ஆய்வுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். முன்னர் தனியாக அமைக்கப்பட்ட அமெரிக்க தேசிய பா துகாப்பு ஆ ய்வும் தொடரும் என வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகள் கூறினர்.

டிக் டாக் செயலி மீது விதிக்கப்பட்ட த டை உ த்தரவை அமெரிக்க அதிபர் நீ க்கியுள்ளதால் டிக் டாக் பயனாளர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.