சீரியல் நடிகை சித்ரா ம ரணத்தில் வந்த தி டுக்கிடும் தகவல்.. RDO வி சாரணை முடிவில் தெரிய வந்த உண்மை இது தான்..!!

செய்திகள்

கடந்த டிசம்பர் 9ம் தேதி தமிழக மக்களை அ திர்ச்சியாக்கும் வகையில் வந்த செய்தி நடிகை சித்ராவின் ம ரணம். முந்தைய நாள் வரை சந்தோஷமாக இருந்த அவர் தி டீரென செய்தது எல்லோருக்கும் ஒரு அ திர்ச்சி தான்.

மேலும் அதிலும் மிகவும் தைரியமான பெண் அவர் சித்ரா இ றப்பில் ம ர்மம் இருப்பதாக அவரது தாய் அன்றிலிருந்து கூறி வருகிறார். இந்த நிலையில் RDO இந்த வழக்கை முடித்துள்ளனர். சித்ரா வ ரதட்சனை கொ டுமையினால் இறக்கவில்லை. என்று தெரிய வந்துள்ளது.

சித்ராவிற்கு நெருக்கமான 15 பேரிடம் வி சாரனை நடத்தி அதனை 16 பக்கங்களாக அறிக்கையை தா க்கல் செய்துள்ளனர். RDO வி சாரனையில் எந்த விவரமும் தெரியாததால் ரசிகர்கள் க டும் அ திர்ச்சியில் உள்ளனர்.