சற்றுமுன் பிரபல சின்னத்திரை நடிகை தூ க்கிட்டு த ற் கொ லை.. அவர் கடிதத்தில் எழுதியிருந்த காரணம் என்ன தெரியுமா?

செய்திகள்

பிரபல கன்னட தொலைக்காட்சி நடிகை சௌஜன்யா தூ க்கிட்டு த ற் கொ லை செய்து கொண்டது அ திர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெங்களூரில் கு ம்பல் கோட்டில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வந்த கன்னட தொலைக்காட்சி நடிகை சௌஜன்யா. இவர் தி டீரென தனது வீட்டில் த ற் கொ லை செய்து கொண்டார்.

மேலும் இது குறி்த்து பொ லிசார் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் சக ஊ ழியர்களிடையே நடத்திய வி சாரணையில், கடிதம் ஒன்று சி க்கியுள்ளது. அக்கடிதத்தில் தான் த ற் கொ லை செய்வதற்கு வேறு யாரும் காரணம் இல்லை என்றும் தான் மட்டுமே பொறுப்பு என்றும் அந்த கடிதத்தில் கூறியதுடன்,

மேலும் தனது பெற்றோர்களிடமும் ம ன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து தனக்கு ம ன அ ழுத்தம் ஏற்பட்டதால் இந்த முடிவை எடுத்ததாக கூறிய அவர் தனக்கு உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி என்றும் அக்கடிதத்தில் கூறியுள்ளார்.