எந்த நடிகரின் க ல்ல றையிலும் எழுதப்படாத ஒரு வாசகம்..!! இந்த நடிகரின் க ல்லறையில் மட்டும் எழுதப்பட்ட அந்த சிறப்பான வாசகம் என்ன தெரியுமா??

செய்திகள்

சிரிப்பில் அழகிய பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் குமரிமுத்துவின் க ல்ல றையில் எழுதப்பட்டுள்ள வாசகம் அடங்கிய புகைப்படம் சமூகவலைதளத்தில் வை ரலாகியுள்ளது. பிரபல இயக்குனர் மகேந்திரன் கடந்த வருடம் முன்னர் கா ல மானார். அவரின் ச ட லம் சென்னை மந்தவெளியில் உள்ள க ல்ல றை தோட்டத்தில் அ டக்கம் செ ய்யப்பட்டது. இந்த இ றுதி நி கழ்வில் பிரபல இயக்குனர் அனீஸ் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது மகேந்திரன் க ல்ல றைக்கு அருகிலேயே கடந்த 2016-ல் உ யி ரிழந்த பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் குமரிமுத்து க ல்ல றை இருப்பதை அனீஸ் பார்த்துள்ளார். இது குறித்து தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் அவர் பகிர்ந்தார். அதில், நான் பார்த்த க ல்ல றைகளில் சில வருடங்களுக்கு முன் ம றை ந்த நகைச்சுவை நடிகர் குமரிமுத்து அவர்களின் க ல்ல றையும் ஒன்று.

இயக்குநர் மகேந்திரன் இயக்கிய படங்கள் பற்றிய ஞாபகங்களில் இருந்த எனக்கு குமரிமுத்துவின் க ல்ல றையை பார்த்ததும் வி யப்பாக இருந்தது காரணம் இயக்குநர் மகேந்திரன் அவர்கள் இயக்கிய அ னேக திரைப்படங்களில் குமரிமுத்துக்கு மிகச்சிறப்பான வே டங்கள் கொடுத்திருப்பார்.

எப்படி இருவரும் ஒரே இடத்தில் அ டங்கினார்கள் என்பது ஒரு வி ய ப்பான ஒற்றுமை தான். குமரிமுத்துவின் க ல்ல றையைப் பார்த்த போது அவரின் வாரிசுகள் அவரது வித்தியாசமான சிரிப்பை குறிப்பிட்டு It is the time for the God …to enjoy his laughter)

ஆ ண்டவரே இது உங்க டைம் எஞ்சாய் பண்ணுங்க) என்று அவரது க ல்ல றையில் பதிவிட்டதைப் பார்த்ததும் குமரிமுத்துவின் வாரிசுகளின் அன்பு கலந்த க ற்பனை தி றன் வி யக்க வைத்தது என பதிவிட்டுள்ளார்.