எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே மாரடைப்பு: இதயத்தின் திடீர் பாதிப்பிற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா?

செய்திகள்

நாகரீக வளரச்சி என்றபெயரில் மனிதனின் உணவு பழக்கவழக்கம் நாளுக்கு நாள் மாறிவருகிறது. பல நேரங்களில் மோசமான உணவு பழக்கவழக்கத்தால் பல மோ சமான நோ ய்கள் நம்மை வந்து சேர்க்கிறது.

குறிப்பாக இன்று பலரையும் அ ச்சுறுத்தும் நோ யாக மாறி வருகிறது இதயம் சம்மந்தமான நோ ய்கள். எங்கு பார்த்தாலும் மா ரடைப்பு, இதயம் சம்மந்தமான நோ ய்கள் என சிறுவயதில்லையே உ யிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு நம்மை அ ச்சுறுத்துகிறது. இந்த இதய நோய் ஏற்பட்ட பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் சிலவற்றை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

1 . சர்க்கரை நோ ய்:
மா ரடைப்பு ஏற்பட்ட சர்க்கரை நோய் ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இரத்தத்தில் இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான சர்க்கரை காரணமாக மா ரடைப்பு ஏற்ப்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

2 . உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு:
உயர் இரத்த அழுத்தம் மிகவும் மோ சமான வியாதிகளில் ஒன்று. இரத்தத்தில் இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான அழுத்தம் காரணமாக இதய நோ ய்கள் அதிகரித்து மாரடைப்பு ஏற்பட்ட வழிவகுக்கிறது. அதேபோல் இரத்தத்தில் இருக்கும் அதிகமான கொழுப்பும் மா ரடைப்பு ஏற்பட்ட முக்கிய காரணம்.

3 . புகைபிடித்தல்:
இன்றைய இளைஞர்கள் பெரும்பாலானோருக்கு இருக்கும் பழக்கங்களில் ஒன்று புகை பிடித்தல். புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தால் இதய நோ ய்கள் உட்பட உடலில் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்பட்டு உ யிரிழக்கும் அ பாயம் அதிகமாக உள்ளது.

4 . ஆரோக்கியமற்ற உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியின்மை:
ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை உண்பதால் இதய நோ ய்கள் ஏற்பட்டு மா ரடைப்பு ஏற்பட்ட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. அதேபோல் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருப்பதும் மா ரடைப்பு ஏற்பட  முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று.

எனவே நாம் அனைவரும் சரியான உணவு கட்டுப்பாடு போதுமான அளவு உடற்பயிற்சி   செய்வதன் மூலம் அணைத்து நோ ய்களில் இருந்தும் தற்காத்து கொள்ளமுடியும்.நன்றி..!!