அந்த கால புன்னகை அரசி கே.ஆர்.விஜயாவின் மகளை பார்த்து ள்ளீர்களா? அட இந்த பிரபலம் தான் இவங்க மகளா புகைப்படத்தை பார் த்து அ திர்ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

கே.ஆர். விஜயா   தெய்வா னயாகி   எ ன்பவர்   ஒரு   இ ந்தி ய   நடிகை ஆவார். அவர்  த மிழ், மலை யாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி   பட ங்க ளில்   நடி த்து ள்ளார். அவர் 1963 ஆம் ஆண்டில் தனது   வாழ் க்கை யைத்   தொட ங்கி னார்   மற்றும்   தென்னி ந்திய   சினிமாவில் ஆறு   தசா ப்தங்க ளாக   500 க்கும் மேற்பட்ட   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். கே. ஆர். விஜயா.

தென்னி ந்திய   சினி மாவின்   கி ட்டத்த ட்ட   அனை த்து   முக்கி ய ஸ்தர்க ளுடனும்  பணி யாற்றி யுள்ளார். பல திரைப்படத் தொழில்களில்   நடித் துள்ளார் கே.ஆர். விஜயா அவர்கள். கே.ஆர். விஜயா அவர்கள்  கேரளாவின் திரிசூரில்   ராம ச்சந் திரன்   மற்றும் கல் யாணிக்கு எட்டு   கு ழந்தை களில்   மூ த்தவ ரான   தெய்வான கியாக   பிறந்தார். விஜயாவின் தந்தை ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் தாய் கேரள திரிசூரைச் சேர்ந்தவர்.

அவரது தந்தை   இரா ணுவ த்தில்   இ ருந் தார். அவரது   தா ய்   ஒரு இல்லத்தரசி. இவருக்கு நாராயணன் மற்றும் நான்கு  த ங்கைகள். கே. ஆர். வத்சலா, கே. ஆர். சாவித்ரி, சஷிகலா மற்றும் ராதா உள்ளனர். அவர் தனது ஆரம்பக் கல்வியை திருச்சூர் புங்குண்ணத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்றார். இரா ணுவத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் எம். ஆர். ராதாவின் நாடக குழுவில் தானே நடிப்பதால் அவர் ஒரு நடிகையாக வேண்டும் என்று அவரது தந்தை விரும்பினார்.

அவர் 1963 ஆம் ஆண்டில் கார்பகத்துடன் திரைப்பட அறி முகமா னார். அவர் ஒரு தனியார் ஜெட் வைத்த முதல் நடிகை ஆவார். எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி, ஜெனிமி கணேசன் என எல்லோருடனும்   இணை ந்து   நடித்து ள்ளார். த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி, கன்னடம் என சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். அம்மன் வேடத்தில் இவர் நடித்த படங்கள்   ம க்க ளிடம்   பெரிய  வரவே ற்பை   பெற்றிருக்கிறது.

அவர் 1966 ஆம் ஆண்டில் எம். சுதர்சன் வேலாயுதம் என்ற தொழிலதிபரை   ம ணந்தார். அவரது கணவர் சுதர்சன் வர்த்தக நிறுவன த்தின் தலை மை நிர் வாக அதி காரியா கவும் திரைப்பட தயா ரிப்பாள ராகவும் இருந்தார். இந்த ஜோடிக்கு ஹேமலதா பிறப்பு 1967 என்ற மகள் உள்ளார். வேலாயுதம் 26 மார்ச் 2016 அன்று 82 வயதில் இ ற ந்தார். இப்போது உள்ள இளைஞர்கள் விரும்பி ஓட்ட நினைக்கும் Royal Enfield பைக்கை அந்த கால த்திலேயே ஓட்டியு ள்ளார் கே.ஆர். விஜயா அவர்கள்.

அந்த புகைப்படம் தான் இப்போது ச மூக வ லைதள த்தில் வை ரலாகி வருகிறது. இதோ அந்த புகைபடத்தை பாருங்கள். கே.ஆர்.விஜயா அந்த   கால த்தில்   பு ன்ன கை   அரசி என்று   போற்றப்ப ட்டார். மேலும் இவருக்கு நான்கு   சகோத ரிகள்   ஒரு   சகோ தரன்   இரு க்கின்றா ர்கள். கே.ஆர்.விஜயாவின்   க ணவரு க்கு  3   ம னை வி   மூன் றாவது   ம னை விதான்   கே.ஆர்.விஜயா. இவரது   க ணவ ர்   பெயர் சுதர்சன் வேலாயுதம்.

இவ ர்களு க்கு   ஒரு   பெ ண்   குழ ந்தை   உள் ளது. அவரு டைய   பெயர் ஹேமலதா தற்போது   அவரு டைய   புகைப்படம் தான் இ ணையதள த்தில்   வெ ளியா கியு ள்ளது. அந்த   புகை ப்பட த்தை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   கே.ஆர்.விஜயா அவை போலவே   இரு க்கின் றாரே   என்று   கூறிவ ந்தா ர்கள்…